Rugby Photo by Quino Al

Leader:     Samoa

                 sauni ia tau le taua

                 ia tau matua tau

                 ia fai ia mafia

                 le manu Samoa e

Group:     O a’u o le manu,

                 O a’u o le manu,

                 Samoa!

Leader:    Toe sau

Group:     O a’u o le manu,

                 O a’u o le manu,

                 Samoa!

Leader:     Ia tau matua tau

Group:     Tau tau tau matua tau

Leader:    Toe tau

Group:     Tau tau tau matua tau

Leader:    Ia fai ia mafai

Group:     O lo’u fatu lea,

                 O lo’u loto lea,

                O a’u o le toa.

Leader:    O le a?

Group:     O lo’u fatu lea,

                 O lo’u loto lea,

                O a’u o le toa.

Leader:     Sauia

Group:      Ia e faatafa ma e soso ese,

                 Leaga o lenei manu e uiga ese,

                 Le manu Samoa le manu Samoa

                O a’u o le toa

                O a’u o le manu

                Samoa!